MENS EN MONOGAMIE: HOE ZIT HET NOU?

MENS EN MONOGAMIE: HOE ZIT HET NOU?

Eerst een feitje. De enige diersoort in de wereld die vooralsnog echt monogaam blijkt te zijn is de diplozoon paradoxum. Een eencellig diertje, dat parasiteert in de ingewanden van sommige vissen. De diplozoon paradoxum versmelt als larve samen met een partner....